Ordna det juridiska inför bröllopet

I samarbete med Lavendla

När man ska gifta sig och bli två så behöver man ta tag i det juridiska som ett äktenskap för med sig. När två blir en behöver man ta fram avtal som reglerar det juridiska mellan er som par. Det kanske inte är det roligaste och mest romantiska att ta upp frågor om ekonomi, ansvar, arvsregler men det är nog så viktigt att få fram avtal som kan vara avgörande för en mindre komplicerad framtid tillsammans eller om man tyvärr går skilda vägar genom skilsmässa eller genom dödsfall.

Inför giftermålet behöver de blivande paret ta fram ett äktenskapsförord för att avtala och reglera hur enskild egendom ska fördelas vid en eventuell bodelning där man i äktenskapsförordet specificerar vilka tillgångar som ska vara enskilda tillgångar. En bodelning kan bli aktuell om ni väljer att ta ut skilsmässa och ska dela upp era enskilda egendomar, eller när det uppstår dödsfall. Äktenskapsförordet behöver inte bevittnas av någon annan person, men ska skickas in och registreras hos Skatteverket. För att inte det ska uppstå feltolkningar och att ni riskerar missa viktiga detaljer så rekommenderas det att ta hjälp av en professionell familjejurist som t ex Lavendla.

Skulle det vara så att det uppstår dödsfall så kan det även underlätta om det finns upprättade testamenten. Ett testamente är en möjlighet att upprätta arvsfördelningar som skiljer sig från ärvdabalken om det finns särskilda önskemål om arv, men det går inte att göra barn och bröstarvingar arvslösa genom testamenten. Ett testamente ska bevittnas av två myndiga personer och skrivas under av testatorn dvs den som upprättar testamentet, men behöver inte registreras på någon myndighet. Ett testamente är ett effektivt sätt att skydda enskild egendom när något inte ska ingå i en bodelning. När man vill att partnern ska ärva något utöver bostad och bohag så ska det testamenteras. Ta med fördel hjälp av Lavendla i Stockholm när du behöver hjälp med testamenten och familjejuridik