Vad är hindersprövning?

När man planerar att gifta sig i Sverige är det inte bara att boka en lokal och skicka ut inbjudningar. Det finns en rad formella steg som måste tas, och en av de mest grundläggande är hindersprövningen. Men vad innebär egentligen en hindersprövning, och varför är den så viktig? 

Lagliga förutsättningar

Hindersprövning är en obligatorisk kontroll som utförs av Skatteverket för att säkerställa att det inte finns några lagliga hinder för att två personer ska få gifta sig. Detta är en del av den svenska äktenskapslagstiftningen och syftar till att skydda individers rättigheter och säkerställa att äktenskapet ingås under lagliga förhållanden. 

Vad kontrolleras?

Under hindersprövningen kontrolleras flera aspekter. För det första måste båda parter vara minst 18 år gamla. För det andra får de inte vara nära släkt med varandra. För det tredje får ingen av parterna vara gift med någon annan. Om något av dessa kriterier inte uppfylls, kommer Skatteverket att förhindra äktenskapet. 

Hur går det till?

För att genomföra en hindersprövning måste man skicka in en ansökan till Skatteverket. Denna ansökan inkluderar personuppgifter och eventuell dokumentation som styrker att man uppfyller de lagliga kraven för att gifta sig. Skatteverket utför sedan en granskning och utfärdar ett intyg om att det inte finns några hinder för äktenskapet, förutsatt att alla kriterier uppfylls. 

Tidsram

Det är viktigt att notera att hindersprövningen tar tid, vanligtvis några veckor. Det är därför rekommenderat att skicka in ansökan i god tid innan det planerade bröllopsdatumet.