Romantiskt eller skandal?

För 100 år sedan hade det varit skandal att en svensk prinsessa gifter sig med en katolik med två nationaliteter. Idag upplever vi inte detta märkligt, idag ser vi det som accepterat att alla har rätt att välja vem de är kära i och vill gifta sig med. Nu flyttar Madeleine till New York på […]

Read More »