Roller

Är det dags för bröllop så finns ett ypperligt tillfälle att visa de allra närmaste vilken betydelse de har i brudparets liv, genom att ge dem en roll på bröllopet. Det finns många roll man kan dela ut, men självfallet väljer man själv om man önskar ha dessa roller, bara några eller kanske ingen alls.

RollerBestman / marskalk

Många gånger är detta brudgummens allra bästa vän, andra gånger kan det vara en bror eller annan släkting.

Tärna

Tärnan eller tärnorna är inte sällan brudens närmaste tjejkompisar eller systrar.

Brudnäbbar

Brudnäbbarna brukar vara yngre barn. Barn som blivit tillräckligt stora för att kunna gå fram genom altargången utan alltför mycket bus. Väl framme finns ofta barnens föräldrar på en av bänkarna, så att barnen kan sitta med dem under vigseln.

Toastmaster

Toastmastern har en viktig hedersroll under bröllopsfesten. Planerar talens ordning, koordinerar med kökspersonalen för planeringen, presenterar program och underhållning och undviker sånt som inte får ske, dvs. avstyr exempelvis den överförfriskade kusinen från att spontant ta mikrofonen eller något annat som kan skapa obehag för brudparet eller gästerna.

Värd / Värdpar

Värdparet har ett övergripande ansvar över festen. Det kan handla om att presentera personer, lekar eller bildspel, till att dela ut festprogram eller få gästerna att sjunga specialskrivna melodier om brudparet, till brudparet.