Program för borgerlig vigsel

Program för borgerliga vigsel

Det finns två varianter på borgerlig vigselcermoni, en längre och en kortare. Den längre tar ca 20 minuter.

Så här lyder den juridiska del av vigselceremonin:

Längre version
Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

(Texten är författad av Per Anders Fogelström)

Förkortad version
Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?
(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?
(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Utöver cermonin

Paret kan välja ut vackra dikter, tal, musikstycken, solosång. eller vad man nu önskar. Vilket man bestämmer med vigselförättaren i god tid innan cermonin.