Kyrklig vigsel

Det är vanligt att kyrkbröllop äger rum på lördagar. Vilken tid på dagen vigseln börjar beror på hur det bäst anpassas med bokningen för middagen som brukar följa därefter. Kom ihåg att populära kyrkor för vigslar brukar man få boka en kyrka långt i förväg. Särskilt om man är ute efter ett specifikt datum. Ett kyrkbröllop brukar följa ett visst mönster, men i exempelvis musiken finns stort utrymme att göra vigseln extra personlig.

Kyrklig vigsel

Inmarsch

När ingångsmusiken börjar spela går prästen fram till altaret. Först i marschen kommer sedan brudnäbbar och bakom dem kommer brudparet. Bakom bruden går tärnorna och bakom brudgummen följer marskalkarna. Självklart kan brudparet även gå in själva utan vare sig näbbar eller tärnor och marskalkar. Ibland går bruden, enligt en engelsk modell, istället in ledd av sin far, då väntar i så fall brudgumen framme vid altaret. När bruden nått brudgummen går fadern och sätter sig.

Vigselakt

Ingångsmusiken följs ofta av en psalm och därefter börjar prästen med lovprisningen. Prästen och några av brudparets vänner läser därefter ofta en eller flera bibeltexter. Snart frågar prästen brudparet den klassiska frågan om de vill älska varandra i nöd och lust. När båda i brudparet svarat ja och avgett sina löften förklaras att de ingått i äktenskap med varandra. De välsignas och prästen håller ofta ett symbolrikt vackert vigseltal.

Utmarsch

Brudparet tågar ur kyrkan till utmarschen. Ibland smiter brudparet undan innanför kyrkporten så att de ändå kommer ut ur kyrkan sist av alla. Utanför kyrkporten väntar glada gäster med kameror. Sedan det blev känt att det kunde vara skadligt för småfåglar om de åt ris som kastats på brudparet har istället många tagit en tradition i att kasta fågelfrön eller puffat ris på brudparet.