Hindersprövning

Innan man får gifta sig i Sverige, måste man ha ansökt om hindersprövning. Hindersprövning är till för att fastställa att det inte finns något hinder till att paret får ingå äktenskap, dvs att ingen är under 18 år, att de båda inte är nära släkt med varandra och slutligen att ingen av makarna redan är gift.

Hindersprövning begär man tillsammans

Hindersprövning begärs gemensamt av båda makarna. Det gör man genom att skriftligt intyga att det inte finns något hinder för äktenskap.

Finns inga hinder så kommer Skatteverket utfärda ett intyg som ska lämnas till vigselförrättaren vid vigseln. Intyget har en giltighetstid på fyra månader. Kom ihåg att intyget för hindersprövning är ett viktigt dokument, så det bör förvaras på en bra plats fram till bröllopet.

Hindersprövning skatteverket

Anmäla ändring av efternamn

Många par passar på att lämna en anmälan om vilket efternamn som paret ska bära efter vigseln till Skatteverket samtidigt som hindersprövningen. Blanketten för namnändring får paret också av Skatteverket.

Om man inte är svensk medborgare

Reglerna kring hindersprövning kan skilja åt beroende på om en eller båda parter har svenskt medborgarskap eller inte. Om man inte är svensk medborgare så kontaktar man Skatteverket och uppger detta. De får man hjälp att komma vidare med att få sitt intyg om hindersprövning.