Rolig lek – Säcklöpning med boll

Du behöver
1 jutesäck per lag
1 boll per lag
1 stol per lag

Ställ lagen bakom en startlinje. Placera ut en stol minst 10 m framför varje lag. Lager står i ett led. Första person hoppar ner i säcken och lägger bollen framför fötterna. De ska putta bollen framför sig till stolen. Vid rundningen får de plocka upp bollen med händerna och hoppa tillbaka. Vilket lag är snabbast?